sanse-, stimuli- og snoezelrum med terapilys

non-farmakologiske stimuli

I LIGHTCARE er vi inspireret af solens og mørkets indflydelse på menneskers helbred. Vi ved, at kombinationen af LED lysteknologi og forskervaliderede lysbølger kan booste og blokke vores hormonproduktion af stress-, lykke- og søvnhormonerne kortisol, serotonin og melatonin. LIGHTCARE har arbejdet målrettet med forenkling og intuitiv betjening af hele sanserummets avancerede udstyr. Via innovation og brugerinddragelse har vi fokuseret på at optimere trygheden omkring borgere og patienter via non-farmakologiske stimuli. Vi tilbyder en løsning indeholdende audiovisuel stimuli, som er afprøvet og godkendt i såvel Region Syddanmark, Region Midt og Region Hovedstaden baseret på over 30 installationer. Temaerne er baseret på evidensbaseret indhold, brugervenlighed og enkelhed.

 

SANSE- OG TERAPIRUM MED LYSBOOST

Lyset spiller en afgørende rolle i et sanserum. Lysterapi genindstiller vores indre ur/døgnrytmen. Rod i vores døgnrytme kan afstedkomme flere forskellige lidelser/sygdomme som f.eks. vinterdepression (SAD). Terapilys kan booste vores naturlige døgnrytme og dermed produktionen af flere forskellige hormoner. Vi kan derfor få rettet op på ­‘skævheder’ i vores hormonsystem uden brug af medicin. Ud over at regu­lere døgnrytmen giver lysbehandling også mere energi.

Terapilys får niveauet af serotonin ‘lykke-hormonet’ til at stige. Lyset får nemlig en særlig type celler inde i øjet til at give besked til hjernen om, at der skal produceres mere serotonin. Serotonin er af stor betydning for en lang række ­fysiologiske funktioner i såvel centralnervesy­stemet som i det perifere nervesystem; fx søvn, stemnings­leje, hukommelse og libido. Desuden spiller serotonin en rolle i psykiatriske lidelser som angst og depression.

Lysterapi:

 • Stabiliserer døgnrytmen
 • Giver mere energi
 • Får niveauet af serotonin i hjernen til at stige
 • Fraværet af blåt lys påvirker melatonin-niveauet
 • Smertestillende effekt

VINTERDEPRESSION

Vinterdepression, Seasonal Affectiv Disorder (SAD) forårsages hovedsageligt af mangel på lys. Gennem musik, billeder, duft og lysterapi ”rejser” vi til et solrigt sted. Der er evidens for, at 15-20 minutters lysterapi, hvor vi booster produktionen af serotonin, er optimal for effektiv hjælp ved SAD-symptomer. »Man bliver vinterdeprimeret (SAD), fordi man får for lidt lys. Lys påvirker niveauet af stoffet serotonin i hjernen, og det er manglen på det stof, der ofte spiller en afgørende rolle, når man bliver deprimeret,« fortæller overlæge og ph.d. Klaus Martiny, Psykiatrisk Center København.

» Den umiddelbare forskel på almindelige depressioner og vinterdepressioner er selvfølgelig, at ­vinterdepressioner er årstidsafhængige. Derudover får vinterdeprimerede nogle atypiske symptomer i forhold til, hvad deprimerede mennesker almindeligvis oplever. Vinterdeprimerede bliver mere irritable, sover mere, får mere appetit og tager derfor også tit på. Det ser man ikke hos almindeligt deprimerede – tvært­imod «

Selvom vi alle sammen har en mindre beholdning af serotonin om vinteren, bliver nogle mere påvirket end andre – hvilket skyldes kodningen i vores gener.

Erfaringsmæssigt ved vi, at lysterapi virker bedst mod vinterdepressioner. Men man bruger det også til almindelige/ikke sæsonprægede depressioner – både alene og i samspil med medicin.

 

FORELØBIGE OBSERVATIONER

 • Beboere finder hurtigere ro ved tankemylder, når de kommer til sanserummet

 • Øget interaktion mellem borger/patient og personale

 • Flere personalegrupper kan anvende akutrummet

 • Patienten/borgeren opnår naturlig søvn i sanserummet

 • Nedtrapning af konflikt-niveau

 • Reduktion af tvang (fysisk isolering)

 • Virker på tværs af sproglige og kulturelle barrierer

 • En ny måde at kommunikere med patienten/borgeren på

VALG AF UDSTYR

En totalløsning med billede, lyd, duft og det rigtig lys, ­giver de optimale betingelser for at kunne drømme sig hen til en hvilket som helst destination. Hvad siger du til at blive ­varmet op på en afslappende solrig tur til stranden, en ­hyggelig fisketur eller en tur i skoven – med alle de rigtige lyde og dufte. Det er nu muligt med det rette udstyr.

20 UNIKKE DUFTE – DER KAN BLANDES EFTER ØNSKE

Duftmaskinen hjælper med at skabe en unik atmosfære med det samme.
Det giver liv til fantasien og kan skabe en unik duft for enhver stem­ning.

 • Neroli Citrus
 • Divine Rose
 • Grandma Vanilla
 • Sandalwood Mahara
 • Sea Breeze
 • Monoi De Tahiti
 • Sweet Sand
 • Amber Marine
 • Orange Sunrise
 • Precious Spices

 

 • Midnight Thrill
 • Jasmin Sambac
 • Wood Royale
 • Lavender
 • Floral Magic
 • Citrus Fresh
 • Spice Bouqet
 • Eucalyptus Nights
 • Shamans Potion
 • Incense Voodoo

 

moodo_001_grey_sq_frit
evolution-screen-with-man-solnedgang

Projektor VS. fladskærm

En støjsvag LED projektor fungerende som storskærm 100”, der giver brugeren følelsen af at være en del af billedet.

Billedet leveres af en højkontrast laser-projektor, som monteres over eller under en unik 100” skærm, der inkluderer en særlig mikro-optisk teknologi, som leverer et lysstærkt kvalitetsbillede. Dette til en markant lavere pris end en til­svarende LCD fladskærm. Det er ydermere at foretrække frem for en fladskærm pga. blødere billede, som skåner øjet og er holdbar i f.h.t. eventuel aggressiv adfærd.

STRÆKLOFTER
Der er også mulighed for stræklofter/vægge. Lad f.eks. hele rummet oplyse af én stor loftslampe/skærm – som sam­tidig giver borgeren boostende lys­terapi.

LÆS MERE HER

newmat_billede fra catalog_straekloft

 

vi anbefaler kun ét softwaresystem

Til at regulere lys, lyd, duft og tænd/sluk af projektor/skærm anbefaler vi kun ét betjeningspanel/software­system til ­betjening af ALT hardware i rummet. Dette sikrer enkel ­betjening. Komplekse systemer og forskellige ­afbrydere/fjernbetjeninger er den hyppigste årsag til at udstyr ikke bliver anvendt.

LIGHTCARE OS – UNIKT BRUGERVENLIGT TOUCHPANEL

Modulopbygget enkelthed gør det let for brugerne at ­betjene systemet. Brugervenligheden på touchpane­let sikrer at ­afspilning kan foregå enkelt og forståeligt for den enkelte bruger. Et enkelt tryk vil afspille de forkodede audiovisuelle temaer med tilhørende lys, lyd og duft. Der vil som udgangs­punkt kun være mulighed for at afspille de forkodede audiovisuelle temaer med tilhørende lys, lyd og duft. Hele ­indholdspakken med de beroligende temaer kan tilkøbes som en TV-pakke til hele plejecentret – også ­boligerne.

LÆS MERE HER OM LIGHTCARE OS

touchskaerm_sanserum_fiskeri

non-farmakologiske stimuli, baseret på evidensbaseret indhold,
brugervenlighed og enkelthed

Se videoen fra Sanse-, stimuli- og snoezelrummet på Billund Plejecenter

Sanserum brochure 12 sider opslag mail

eller en af vores andre brochure