Sundere lys i psykiatrien

Døgnrytmelys, terapilys og farvet lys

Psykiatriens sengestuer

Både borgere og personale der opholder sig på dagsafsnit på psykiatriske institutioner, oplever fordele fra LIGHTCARE fulddynamisk LED belysning. Dagslys simulering er tilpasser automatisk – uden forstyrrelser – fra morgen til sen eftermiddag. Lyset styrker den sensitive borgers humør positivt. Søvnmønstre og generel velbefindende øges fra LIGHTCARE lysscenarierne, samtidig kan lyset positivt påvirke jobtilfredsheden, effektiviteten og personalets sygedage.

Borger med en forskellige diagnoser reagere typisk positivt på farvet lys. I flere eksempler har skift i farven på lyset vist positive resultater i adfærden hos patienter. Personalet har manuelt mulighed for at skifte farven på lyset i hver afsnit eller sengestue – alt efter hvilke præferencer patienten har.

Rolige og sikre omgivelser

Lys bør ikke ses som en metode til behandling, men som en løsning der kan bidrage til mere komfortable og rolige omgivelser. Lyset kan skabe mere behagelige omgivelser for patienter, og være med til at nedtrappe konfliktniveauet imellem patienter – men også imellem patienter og personale. Personalet kan derfor også opleve øget tryghed i arbejdet. Lyset kan tilpasses patientens ønske for en specifik farve, som kan være have en beroligende effekt på individuelle patienter.

Blå farver virker typisk opkvikkende, god til at reducere søvnimpulser og øge aktivitetsniveauet. Rødt lys beroliger og reducerer ofte aggressioner og angsttilfælde. Magenta farver fremhæver kontraster og virker godt ved daglige opgaver.

Armaturer fra LIGHTCARE er sikret patientens situation, så de ikke kan påføre skade på sig selv i tilfælde med aggressioner eller angst

FÆLLESRUM

Døgnrytmelys for patienter og personale

Døgnrytmelyset i hver afdelingen og fællesområder skaber et roligt og behageligt lys der minimere risikoen for aggressiv adfærd hos patienter. Lys bør ikke ses som en behandlingsform men som en metode til at skabe tryghed og behagelige omgivelser, der kan være med til at forbedre patienternes velbefindende.

De blå farver virker ofte opfriskende og er gode til at reducere søvnimpulser som dermed øger aktivitetsniveauet. Røde farver får typisk patienter til at slappe af og kan være med til at reducere aggressiv og angst lignende adfærd. Magenta fremhæver kontraster og virker godt ved praktisk arbejde. Lyset kan tilpasses til de patienter som bare har en bestemt farve de godt kan lide eller som de synes beroliger dem.

LIGHTCARE løsninger har forskellige fordele inden for psykiatrien:

  • Regulere den boilogiske rytme for patienten
  • Reducere konfliktniveauet og aggressiv adfærd
  • Mindsker stress niveauet hos patienter
  • Positiv effekt imellem patienter og nedtrapper konfliktniveau
  • Positiv påvirkning på patienters normalisering
  • Mindsker muligheden for konflikt imellem personale og patienter

KONTROLRUM

Central styring af belysningen

Lyset kan styres fra centrale vagtstuer, personalet kan skifte imellem forskellige lys scenarier som akut lys, døgnrytmelys, lys til rengøring og lys tilpasset lys sensitive patienter. Lyset kan styres helt ned på individuelle rum og fælles rum. Patienter har kun mulighed for at tænde og slukke lyset i individuelle rum, men patienterne kan samtidig vælge imellem døgnrytmelys, farvet lys eller et lys sensitiv scenarie. På kontorer kan personalet opleve at døgnrytmelyset kan være med til at hjælpe dem bedre igennem ugen ved nattevagter. Det rødlige lys om natten gør det nemmere for personalet at falde i søvn efter endt vagt.