PSYKIATRISK HOSPITAL ESBJERG

FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS SKABER TRYGHED

Det Fulddynamiske Døgnrytmelys implementeret i Esbjerg psykiatri består af 101 patientrum med centrale vagtstuer, der virker som kontrolrum, hvor lyset kan styres fra. Hvert kontrolrum kan styre lyset ift. hver enkelt patient og de specifikke ønsker, der foreligger. Det er her muligt at skifte imellem døgnrytmelys, akutlys og farvet lys.

Det Fulddynamiske Døgnrytmelys er med til at stimulere personalets og patienternes døgnrytme. Udover at det skaber bedre søvn og trivsel i dagtimerne, skaber det tryghed for både personale og patienter. Lyset er med til at minimere risikoen for aggressiv adfærd og konflikter mellem patienter og personale. Eksempler med Fulddynamisk Døgnrytmelys har vist, at personalet har nemmere ved at falde i søvn, efter de under en natte- eller aftenvagt har opholdt sig i det rød/orange lys.

Armaturerne i hvert rum er sikret i loftet, så patienterne ikke kan gøre skade på sig selv eller andre ved angsttilfælde.

Løsningen i Esbjerg er inspiceret af lys designer  Iben Winther Orton hos Lightscapes.