PLEJECENTER SKOVVANG – SLAGELSE

FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS

Plejecenter Skovvang i Slagelse fik ultimo 2018 installeret fulddynamisk døgnrytmestyret lys fra LIGHTCARE i Søhus, det ene af to afsnit, der huser ældre demente borgere. Ialt 8 boliger samt det store køkken og opholdsrum har fået udskiftet belysningen til det nye fuldautomatisk styrede system, og især muligheden for at kunne tilbyde beboerne såvel et afslappende, som et opkvikkende belysningsscenarie i egen bolig, har været afgørende for centerleder Ruth Klein’s valg af løsning.

MAJA NYKJÆR KRISTENSEN

MAJA NYKJÆR KRISTENSEN

Døgnrytmelys – skaber øget trivsel og bedre nattesøvn


 Bedre søvn og mindre uro om natten, samt gladere og mere deltagende beboere om dagen er nogle af de positive effekter vi oplever med vores nye belysning, siger personalet på demensafsnittet Søhus på Plejecenter Skovvang i Slagelse.

Vi er nu i starten af marts 2019 og det er næsten 3 måneder siden Plejecenter Skovvang fik installeret døgnrytmelys fra LIGHTCARE i 8 boliger samt i køkken og øvrige fællesarealer. I den forbindelse har vi sat Maja Nykjær Kristensen, der er ansat på centret, som Neuropædagog med speciale i demens, i stævne for at høre nærmere til hendes og de øvrige kollegers oplevelser med systemet. Maja blev i forbindelse med installationen uddannet som superbruger af systemet og har, sammen med centrets leder Ruth Klein, fra starten været en stærk fortaler for at afprøve døgnrytmelys, som et trivselsfremmende element hos dem.

Maja, hvad var jeres oprindelige ide og mål med den nye døgnrytmestyret belysning?

Grundlæggende ønskede vi at implementere døgnrytmestyret lys, med det overordnede formål at øge trivslen hos både beboere og personale. Mere specifikt havde vi oplevet en del uro om natten på afsnittet og det ville vi gerne til livs, fordi vi så, at uroen var med til at forstyrre de fleste af beboernes nattesøvn, hvilket havde en negativ effekt på beboernes aktivitetsniveau og deres humør dagen efter. Vi oplevede, at beboerne ofte virkede trætte og irritable om dagen, hvilket smittede af på stemningen og humøret hos både beboere og personale. Vi ønskede derfor at skabe mere ro om natten, for derigennem at øge kvaliteten af beboernes nattesøvn. Samtidigt var vores håb, at en bedre nattesøvn ville give beboerne mere energi og forbedre humøret om dagen.

Har i så opnået det?

Ifølge vores interne dokumentation kan vi konkludere, at der nu er væsentlig mere ro om natten. Det har medført, at beboerne er ”vågne” på en anden måde end før, og at der er mere aktivitet om dagen. Der er nu flere beboere med til vores aktiviteter, fordi de har mere energi og overskud, ligesom vi også oplever, at beboerne forbliver længere og er mere deltagende i aktiviteterne.

Hvad er den største effekt, som i oplever systemet har betydet for beboerne?

Udover den øgede ro om natten samt forøgede aktivitet om dagen, oplever vi også langt færre episoder om dagen, hvor vores beboere udviser aggressiv adfærd og er frustrerede. De er blevet roligere og mere glade.

Hvad med personalet – har i også oplevet en effekt hos jer?

Jeg er meget positiv over, hvor godt personalet har taget imod systemet og hvor gode de er til at anvende det i hverdagen. For eksempel anvender personalet muligheden for at skabe beroligende lys i forbindelse med en daglig fast seance, hvor beboerne sidder sammen i opholdsrummet og hviler sig og lytter til afslappende musik (eller tager en middagslur) i behagelige lænestole med tæpper.

Er der en egenskab ved systemet, som I er specielt glade for i hverdagen?

Det, at systemet automatisk simulerer dagslysets og dermed følger døgnets naturlige rytme gør, at beboerne nemmere registrerer og fornemmer døgnets rytme, hvilket gør det lettere for personalet at få beboerne ind i en mere struktureret rytme.

Personalet er herudover  især glade for, at de kan vælge manuelle lysscenarier til at berolige eller ”vække” beboerne, uafhængigt af tid og sted (idet lyset kan styres manuelt i såvel den enkelte bolig, som i visse dele af fællesrummet). Endeligt er personalet utroligt glade for at lyset har forbedret deres arbejdsforhold betydeligt til sammenligning med det gamle lys.

Personligt kan jeg mærke en kæmpe (positiv) forskel på, når jeg har været på afsnittet i længere tid, i forhold til de øvrige afsnit, hvor der stadig er det ”gamle” lys. Jeg føler mig mindre træt – mere energisk.

Hvordan er samarbejdet med LIGHTCARE forløbet?

Jeg synes det er forløbet rigtig godt. I har altid været der, når vi har haft brug for hjælp eller når der, i forbindelse med finjusteringen af systemet, har været ting, som skulle ændres. Især efter, at vi fik de sidste ønsker til justeringer af systemet på plads, har det kørt upåklageligt.

Plejecenter Skovvang slagelse 1
Plejecenter Skovvang slagelse 2