CERES CENTRET – DEMENSAFSNIT

FORSKNINGSPROJEKT | FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS

Ny forskning viser øget livskvalitet ved demens

På demensafdelingen på Ceres i Horsens er døgnrytmelyset i dag med til at gøre en forskel for beboere og personale. Forskningsresultater og udtalelser fra personalet viser, at beboerne har fået en bedre døgnrytme. De har øget nærvær i dagtimerne, mindre agiteret og rastløs adfærd, de falder nemmere til ro hen på aftenen og har øget kvalitet i søvnen. Personalet oplever mindre hovedpine i dagtimerne og falder nemmere i søvn efter aften- og nattevagter. Implementeringen af Fulddynamisk Døgnrytmelys er realiseret med økonomisk støtte fra Inge og Asker Larsens Fond til Støtte af Almennyttige Formål.

LÆS MERE OM FORSKNINGEN I VORES BROCHURE

Døgnrytmelyset og de faste lysindstillinger er tilpasset afdelingens overordnede rytme, personalets arbejdsgang og specifikke behov i forbindelse med plejesituationer. Den Fulddynamiske Døgnrytme protokol er tilpasset med inputs fra personalet samt den tilknyttet døgnrytme- og søvnforsker Katharina Wulff fra Oxford Universitet, London. Katharina Wulff har samtidig stået i spidsen for et forskningsprojekt, hvor hun i samarbejde med personalet har målt effekten af Fulddynamisk Døgnrytmelys hos de 16 svært demente beboere på afdelingen. Den innovative lysløsning er implementeret på hele afdelingen, bestående af 16 lejligheder, gange, opholdsrum, orangeri, vagtstue og kontorer.

Forskningsprojektet er gennemført i samarbejde med personalet på Ceres Center Horsens, Oxford Universitet og Innovationsnetværket DANSK LYS.Ceres Centret demensafsnit