puls-post

PULS LAMPEN

OPI PROJEKT

Baggrund og formål

På Rigshospitalet – Glostrups neurologiske afdeling N35 er effekterne af døgnrytmelys blevet målt gennem de seneste 2 år. Neurologiske patienter er blandt de længst indlagte patienter, og deres behov for tilskud af koldt og kraftigt lys i dagtimerne er stort, fordi de ikke færdes udendørs i dagslyset.  Målingerne er foretaget som del af et PhD projekt, og de indsamlede data skal nu analyseres. Hensigten med projektet er at skaffe eventuel evidens for, at døgnrytmelys kan hjælpe både patienter og personale til at opnå en mere stabil døgnrytme med bedre søvn om natten og større oplagthed i dagtimerne.

Målingerne er foretaget i to ens neurologiske afdelinger, hvor den ene, N35, har fået installeret døgnrytmelys som almenbelysning. Der er igennem de 2 år foretaget en lang række målinger på størstedelen af N35s patienter og helt analoge målinger på den tilsvarende referenceafdelings patienter. Ved sammenligning af data fra de to afdelingers patienter er der således mulighed for at dokumentere eventuelle effekter af døgnrytmelysets indvirkning på patienter og personale.

Døgnrytmelyset er installeret ved at udskifte den almene loftbelysning med særlige loftarmaturer, hvori lyset varieres i både styrke og farvespekter i en glidende overgang hen over døgnet. I døgnrytmearmaturerne er indbygget koldhvide og varmhvide dioder samt er række specielle farvede dioder. Der er programmeret en varierende kombinationen af dioderne, og med kølighed og styrke stimulerer lyset til aktivitet om dagen og med varme og dæmpning virker lyset afslappende om aftenen og søvndyssende sidst på aftenen og om natten.

Udover loftarmaturerne er der på N35s sengestuer også installeret vægarmaturer med døgnrytmelys, og lyset herfra sendes op mod loftfladen. Men selvom disse loft- og vægarmaturer dækker det primære lysbehov, har patienter på sengestuerne også brug for en sengelampe til individuel belysning til bl.a. læsning. Personalet på kontorerne har tilsvarende brug for en bordlampe. For at opnå en komplet og konsekvent døgnrytmebelysning, måtte de tidligere sengelamper til patienterne og arbejdslamper til personalet også udskiftes til armaturer med døgnrytmelys analogt til den almene belysning.

OPI projektet

I efteråret 2013 tog Servicecentret på Rigshospitalet – Glostrup initiativ til udvikling af en sengelampe med døgnrytmelys og inspektionslys. Region H stillede midler til rådighed til delvis dækning af udviklingsarbejdet og til indkøb af 25 senge- og bordlamper til afdeling N35. De resterende midler skulle komme fra de relevante private samarbejdspartnere gennem delvis selvfinansiering af egen tid og andre udviklingsomkostninger.

Den første private samarbejdspartner blev PLH Arkitekter, som har mangeårig erfaring med design og udvikling af belysningsarmaturer til det professionelle marked. Sammen med Servicecentret på Rigshospitalet – Glostrup og det lægefaglige personale på N35 udarbejdede driftsafdelingen og PLH en kravspecifikation, som bl.a. indeholdt krav til ergonomi, betjening, hygiejne og rengøringsvenlighed, rækkevidde og fleksibilitet. Sengelampen skulle tænde med døgnrytmelys men også kunne skifte til hvidt inspektionslys i forbindelse med personalets tilsyn med patienten og f.eks. lægning af kateter.

På baggrund af kravspecifikationen skitserede PLH forskelige forslag til udformning af lampehovedet og udarbejdede skummodeller af de bedste forslag. Forslaget, der blev valgt, skilte sig ud fra de øvrige via sine gribevenlige og integrerede ”håndtag”, hvilket især ville kunne gavne de mange neurologiske patienter med svag motorik i fingrene. Designet af det valgte forslag blev efterfølgende bearbejdet, så der forelå et designkoncept, som en relevant producent kunne forholde sig til.

Blandt flere mulige producenter var Luminex Lightcare det bedste match. Luminex Lightcare har erfaring med og flere referencer om installation af døgnrytmelys, og en sengelampe med døgnrytmelys ville passe fint ind i produktporteføljen. Der blev derfor indgået indbyrdes kontrakter mellem de nu tre involverede parter, Rigshospitalet – Glostrup, PLH Arkitekter og Luminex Lightcare, hvorefter udviklingsarbejdet i OPI projektet gik i gang.

Ultimo september 2015 leverede og installerede Luminex Lightcare 25 prototypearmaturer på afdeling N35 på Rigshospitalet Glostrup, og disse armaturer bliver efterfølgende testet i daglig brug af patienter og personale. På grundlag af erfaringerne med brugen af disse prototypearmaturer vil der blive foretaget eventuelle justeringer af detaljer, før værktøjerne til serieproduktionen igangsættes. Luminex Lightcare udskifter prototypearmaturerne på N35 med serieproducerede armaturer, når serieproduktionen er gået i gang.

Sengelampen har fået navnet PULS, fordi det navn kan beskrive sammenhængen mellem døgnrytmen af lyset og det menneskelige aktivitetsniveau. Det er intensionen med OPI samarbejdet, at PULS kan finde anvendelse i Rigshospitalet – Glostrups nye Neurorehabiliteringshus, samt i mange af de planlagte supersygehuse rundt om i landet. Endvidere spås PULS armatur et stort eksportpotentiale sideløbende med udbredelsen i Danmark.

Design og funktionalitet

Designet af PULS er ikke opstået som en idé eller udtryk, der efterfølgende er tilrettet de funktionelle forhold. Udformningen er derimod et resultat af mange forskellige funktionelle hensyn og krav, som armaturet skal honorere. Der er imidlertid arbejdet meget med at få designet gjort delikat og indbydende, så patienten ikke møder et teknisk apparat, men en lækker sengelampe, som også kan passe ind i private hjem. Sengelampen er et af de meget få apparater på et hospital, som en patient selv betjener, og derfor er det ekstra vigtigt, at sengelampens design er imødekommende og umiddelbart forståeligt.

En sengelampe til hospitaler skal kunne bruges af alle, og f.eks. har mange af de neurologiske patienter nedsat bevægelighed i fingrene. Et afrundet og spinkelt håndtag er integreret på hver side af lampehovedet, således at patienter lettere kan gribe fat i hovedet, eventuelt med blot en enkelt finger. En orange afbryderknap er placeret i hovedets front som en ”eye-catcher”, og knappen er af gummi, og den stikker lidt ud af hovedets form for let at kunne mærkes i mørke. Hovedet har i øvrigt en samlet afrundet form (ellipsoide) som ikke kan hænge hast i et ærme eller lignende.

På den orange afbryderknap tændes PULS med døgnrytmelys, hvilket vil sige at lysets styrke og spekter svarer til det aktuelle tidspunkt på døgnet. Men hvis personalet om aftenen eller natten har brug for hvidt lys – kaldet inspektionslys – f.eks. til undersøgelse af en patient eller ved lægning af kateter, skal lyset kunne skiftes. En funktionsomskifter mellem døgnrytmelys og inspektionslys er derfor diskret placeret på lampehovedets overside henvendt til personalet.

Lyset sendes ud i midten af lampehovedets underside, og  dioderne ligger tilbagetrukket i lysåbningen og dækket af en linse, der styrer lysets spredning. PULS er således nedadlysende, og lyset er kraftigst midt under hovedet og aftager med spredningen ud til siderne.

Puls er i princippet en ”arkitektlampe” med et hoved, der kan vippes op og ned og drejes til siderne, og en arm med knækled midtvejs og i bunden. Men ledning og fjeder er i modsætning til arkitektlamper gemt inde i armen for at gøre hele armaturet så hygiejnisk og rengøringsvenligt som muligt. Leddene er kugleformede, og for at lette rengøringen er kugleleddenes overgange til rørene uden bratte niveauspring.

Hoved, arm og led er udført i aluminium, hvilket gør konstruktionen let, stærk og holdbar. Alle bevægelige led har indbygget en friktion, som kan justeres efter behov og slid. Aluminium leder effektivt varmen væk fra dioderne og sikrer dem dermed en lang levetid. Når lamperne ad åre skal udskiftes og destrueres, er hele aluminiumskonstruktionen meget let at smelte og genanvende.

PULS leveres som standard hvidlakeret i RAL 9010, men lamperne kan naturligvis lakeres i andre farver efter kundernes ønsker.

Varianter

PULS er som udgangspunkt en sengelampe med døgnrytmelys og inspektionslys til brug på hospitaler, men armaturets anvendelse er ikke begrænset til det. I store dele af sundhedssektoren kan armaturets lette håndtering og rengøringsvenlighed gøre armaturet attraktivt også med almindeligt hvidt lys. Diodernes sammensætning kan tilpasses brugernes behov, og andre farvespektre og programmerede lyssætninger kan leveres. I plejehjemsboliger, ældreboliger og arbejdspladser med natarbejde kan døgnrytmelyset være relevant, mens kontorer, klinikker, laboratorier m.m. f.eks. kan anvende PULS med skift mellem koldt og varmt hvidt lys og eventuelt særlige farvespektre, der fremmer synligheden af det der arbejdes med.

DIV

DIV