ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS
HEALTHCARE LYS

I samarbejde med læger, kirurger og sygeplejersker har LIGHTCARE implementeret Fulddynamisk Døgnrytmelys og Healthcare Lys på intensivafsnittet på OUH. Samarbejdet gik her ud på at etablere den mest optimale belysningsløsning til intensivafdelingen. Eksisterende evidens på området blev testet i forhold til statiske, farvede lysfunktioner og døgnrytmesimulering.

Det Fulddynamiske Døgnrytmelys er i dag med til at skabe øget trivsel, kvalitet i arbejdsmiljøet og tryghed på afsnittet. De faste, farvede scenarier i Healthcare Lyset optimerer arbejdsforhold ved at øge aktivitetsniveau, koncentration og opmærksomhed ved operationer og i plejesituationer.

Det største patientønske er at gennemgå den hurtigste normalisering som muligt. Personalet har krav til lysets kvalitet afhængigt af hvilken opgave, de står overfor. Forskellige LIGHTCARE-scenarier er udviklet til at imødekomme forskellige behov: f.eks. er der tale om patientens behov på stuen, eller  drejer det sig om personale, der skal operere, rapportere eller monitorere.

I forbindelse med projektet på OUH, udviklede LIGHTCARE i samarbejde med kirurger og sygeplejersker en ‘senge- og undersøgelseslampe’. Formålet med undersøgelseslampen var at gøre det nemmere for plejepersonalet i daglige opgaver, såsom at tage blodprøver og generelle undersøgelser af patienten. Individuelle behov og moderne teknologi kombineret i et moderne betjeningsunivers skaber stor tilfredshed hos personalet på afdelingen.