NOVO NORDISK

FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS OG HEALTHCARE LYS I KONTROLRUM

Hos Novo Nordisk i Kalundborg har vi implementeret Healthcare Lys i samarbejde med Niras i Allerød, PLH Arkitekter, personalet og teknisk afdeling hos Novo Nordisk. Det farvede lys er her med til at skabe et bedre arbejdsmiljø for personalet, der i perioder med intens skærmarbejde nu undgår træthed og/eller hovedpine.

Kombineret med de farvede Healthcare Lys-scenarier er der implementeret en Fulddynamisk Døgnrytme-funktion tilpasset afdelingens vagtskift og rytme. Lyset er her med til at stimulere medarbejdernes døgnrytme. Personalet nævner, at det kunstige dagslys er med til at øge opmærksomhed og energiniveau op ad dagen, og at det rød/orange aften- og nattelys gør det nemmere at falde i søvn efter endt vagt.