HOSPITALER

Sundere lys på hospitaler

healtcare lys og fulddynamisk døgnrytmelys

INDIVIDUEL TILPASNING. Healthcare lys og FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS kan tilpasses samtlige kirurgiske funktioner. Vi hjælper personalet med at realisere deres fulde potentiale, ved unik tilpasning af lysfunktioner der fremhæver kontraster på røntgen, ultralyd og monitorer.

Vi skaber de bedst mulige synsforhold ved blandt andet laparoskopi og venflon.

HEALTHCARE LYS og FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS kan justeres både manuelt og automatisk efter arbejdsstillinger og type af operation.

Der er i alt ni indstillinger af lyset. Farveskalaerne indeholder varierende grader af blandt andet grønt-, rødt-, blåt-, magenta-, blødt- og dagslys.
Lyset kan justeres til personalets individuelle behov.

skopi_1360

Healthcare lys i operationsrum

HEALTHCARE LYS med pædisk- / kirurgisk lys funktion, på de enkelte operationsstuer implementeres på baggrund af eksisterende viden og personalets behovsanalyser. Behovsanalysen indeholder visuelle, fysiske og produktive lysbehov til de specifikke arbejdssituationer der skal udføres.

Optimering af synssansen er den vigtigste opgave for belysningen i forbindelse med operationsrum. HEALTHCARE LYS skaber skygge- og blændfri belysning med perfekt synsovergang fra lejet og de øvrige omgivelser.

Healthcare hospitals belysning kan tilpasses alle funktioner, bl.a:

  • Laparoskopi, hvor lyset tilpasses, så det giver kirurgen de bedst mulige synsforhold ved monitere.
  • Venflon, hvor lysets farvesammensætning tilpasset så det er nemmere at se blodårer.
  • Anæstesien har fuld farvegengivelse under hele operationen.
13022011013_1360ny

Scannerrum

HEALTHCARE LYS i scannerrum bidrager ved at hjælpe personalet til nemmere at identificere kritiske elementer på scannings billeder. Det kan være med til at minimere risikoen for at overse faktorer der kan være væsentlige i behandlingen af patienten. LIGHTCARE belysningen har følgende fordele i forbindelse med scannerrum:

  • Modvirker reflektion i skærme
  • Optimere billede kvaliteten
  • Giver et bedre overblik og tydeliggør detaljer

 

  • Giver bedre præcision og bedre resultater
  • Højner trivsel og mindsker træthed
  • Øger sikkerheden for patienter

 

intensiv2_1360

Intensiv afdelinger

Skifteholdsarbejde er en naturlig del af nutidens intensive afdelinger. Undersøgelser har vist, at skifteholdsarbejde har forskellige indvirkninger på helbredet. Det indebærer eksempelvis træthed, dårlig søvn og metaboliske forstyrrelser.

 

En af årsagerne til sammenhængen mellem skifteholdsarbejde og helbredsproblemer er forstyrrelser i melatonin produktionen, som regulerer menneskets døgnrytme. Melatonin produktionen vil normalt være lav om dagen og høj om aftenen/natten. Ved arbejde i almindeligt lys i aften- og nattetimerne, vil melatonin niveauet blive undertrykt, og man vil opleve diverse søvnproblemer.

 

Løsninger fra LIGHTCARE omfatter alle farvespektrets farver som gør det muligt at producere et rødt lys om natten, der afbalancere produktionen af melatonin. Fra forskellige projekter er personer der har prøvet at arbejde i det røde lys yderst tilfredse og finder det særdeles komfortabel.

 

I intensiv afdelinger opholder nogen af de mest kritiske patienter sig. Fokus på individuelle behov i patientens omgivelser har vist sig at øge den generelle trivsel, fremskynde healingsprocessen og reducere traume induceret bivirkninger. Grønne og varme gule / røde farver kan være præprogrammeret eller programmeret individuelt til de specifikke omgivelser.

helbredomg1_1360

PATIENTPLEJE

Helbredende omgivelser

Plejende lys fra LIGHTCARE er en optimal løsning til fremtidens belysning på sengestuer. Lyset på hospitalernes sengestuer spiller en vigtig rolle for den helbredende proces.

Hospitalspatienter bruger mindre smertestillende medicin og kommer sig hurtigere, hvis de ligger på stuer med sollys. Med fulddynamisk lys skabes der et lys, der følger den naturlige døgnrytme.

Det kunstige dagslys påvirker humør og stemningsleje positivt. Forskning viser at sengestuer med det rette dagslys nedsætter oplevelsen af smerte og stress så meget, at det kan nedsætte brugen af smertestillende medicin.

kontrolrum_1360

Lys i kontrol rum

Attraktive arbejdsforhold

Personale der har sin daglig gang på vagtstuer vil ved hjælp af døgnrytme lys opnå et mere komfortabel og attraktiv arbejdsmiljø. Med et lys der understøtter den daglige rytme kan personalet undgå forstyrrelser af den daglige cyklus, som kan være med til at mindske risikoen for stress, depressioner og kroniske sygdom der kan være forbundet med at arbejde om natten.

På vagstuerne har personalet samtidig den fordel at de kan styre lyset i forskellige afdelinger, individuelle behov hos patienter kan dermed reguleres på tværs af beboelsesstuer. På den måde kan der tages hensyn til lysfølsomme beboere med regulering af lyset der også kan foregå i intervaller.

Ved depressive patienter kan lyset installeres som et terapeutisk lys hvor lyset boostes fra kl. 7-14 så patienten modtager korrekt doseret lys. Efterfølgende vil lyset skifte til døgnrytmelys og kontakterne på stuen kan tændes/slukkes efter personalets behov.

 

intensiv1_1360

OPHOLDSRUM

Døgnrytmelys og farvet lys

Lys scenarier i opholdsrum består af et naturligt døgnrytmelys, der skaber behagelige og rolige omgivelser.

Lyset kan være med til at påvirke patient tilfredsheden, det behagelige varm hvide lys er med til at skabe optimale forhold for patienter der læser i ugeblade eller bruger smartphones.

Farvet lys kan anvendes på vægge og skabe mere stemnings fyldte omgivelser.

 

sengelampe puls_1360
silkeborg-015_1360