REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS
“DET SKABER RO”

Fulddynamisk Døgnrytmelys på NISA, Regionshospitalet Silkeborg
Patienter, der har pådraget sig et alvorligt hjernetraume, har brug for tryghed, hjælp og ro, når de skal orientere sig i tid og rum. På Neuro Intensiv Step Down Afsnittet (NISA) i Regionshospitalet Silkeborg er det Fulddynamiske Døgnrytmelys med til at skabe den nødvendige ro i neurorehabiliteringen, alt imens personalet oplever et bedre arbejdsmiljø.

 Vi arbejder meget målrettet på at skabe en så effektiv neurorehabilitering så mulig. Døgnrytmelyset er i høj grad med til at skabe optimale vilkår for både patienter og personale. Vi oplever, at patienterne får en fornemmelse af dag og nat samtidig med, at de faktisk sover bedre. Det skaber ro for patienterne. Personalet, der arbejder om natten, er glade for det rød/orange nattelys. De har nemmere ved at falde i søvn, når de kommer hjem fra nattevagt.

KAREN MELDGAARD, AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

 

Alle afdelingens brugere er inddraget
LIGHTCARE har spurgt alle medarbejdere på afdelingen om deres holdninger og meninger til lyset. Her er der stor enighed om, at lyset gør en forskel. Største delen svarer, at de – ligesom patienterne – også sover bedre efter nattevagter. Flere svarer, at det skaber ro på afdelingen, og at muligheden for at styre sengelamper og loftslamper individuelt er en fordel i plejesituationen. Personalet udtrykker, at lyset til utralyd, scanning og monitorering tydeliggør detaljer. Når personalet skal lægge venflon, er det farvede lys med til at fremhæve blodårerne.

Personalet udtaler blandt andet:

 

 Jeg føler mig generelt langt mere afslappet og veltilpas. Jeg har klart indtryk af, at patienterne sover bedre.

ESBEN STRÆDE, SPECIALANSVARLIG SYGEPLEJERSKE

 

 Det giver generelt en bedre døgnrytme for vores intensiv patienter, de falder bedre i søvn om aftenen. Om natten sover de mere sammenhængende. Jeg har mange aftenvagter og oplever, at jeg bedre kan sove, når jeg kommer hjem fra vagt.

METTE HOFF, SYGEPLEJERSKE

 

 Det er lettere at falde i søvn, når man kommer hjem fra en nattevagt.

METTE RAHR, SYGEPLEJERSKE

 

 Det er skønt at kunne skabe aftenstemning med den rette belysning.

MARIT HAUGAARD, SYGEPLEJERSKE