2020 MM12 1

KONTROLRUM SKV, ØRSTED

FULDDYNAMISK DØGNRYTMELYS I KONTROLRUM

Hvordan skal et moderne kontrolrum anno 2020 indrettes for at tilgodese arbejdsmiljøet for de vagtgående maskinmestre?
Det spørgsmål var udgangspunktet, da maskinmester Jens Kudsk Vejrup fik overdraget opgaven med at opgradere kontrolrummet på Skærbækværket.

Døgnrytmebelysningen i det nye kontrolrum er leveret af Lightcare, som har udviklet og designet en løsning, der er skræddersyet til Skærbækværket.
Løsningen omfatter blandt andet specialbyggede armaturer, automatisk døgnrytmebelysning og muligheden for at skabe optimale lysforhold baseret på 16,8 millioner farvekombinationer.
Der ligger efterhånden meget forskning og empiri, som kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet i kraft af nye belysningsteknologier, hvor man kan lave skiftende belysning, lystemperaturer og farver hen over døgnet, og man har mulighed for en helt individuel belysning til den enkelte vagtgående i kontrolrummet. 
De blå farver har en stor indflydelse på døgnrytme og søvn, og med systemet kan man for eksempel fjerne de blå farver fra lyset og i stedet få varmere farver, hvis man ønsker det. Hver gang et nyt hold møder ind på vagt, kan de lave deres egne lyssætning, som kan være forudprogrammeret, så de hurtigt får deres egen belysning frem med nogle få klik. Vi har nu en skærm, som er dedikeret belysningen i både kontrolrummet og på resten af værket, så al belysning kan styres herfra, hvor man før skulle gå til en tavle,« siger Jens Kudsk Vejrup, som oprindelig er udlært elektriker og har arbejdet som CTS-tekniker, inden han blev maskinmester.

LIGHTCARE-løsninger er relevante i flere sammenhænge om det er i sundhedssektoren, medicinalindustrien produktionsvirksomheder eller kontrolrum som alle har det til fælles at det er 24/7 arbejdspladser. Fælles for alle er, at arbejdsmiljøet forbedres med optimeret produktion og højere tilfredshed og velvære for personalet. Fulddynamisk Døgnrytmelys er med til at øge kvalitet i arbejdsmiljø, skabe øget tilfredshed, energiniveau og opmærksomhed.