Horsens Folkeblad - Fulddynamisk Døgnrytmelys

Horsens Folkeblad døgnrytmelys.png

HORSENS - Den horsensianske virksomhed LIGHTCARE leverer som den første i verden Fulddynamisk Døgnrytmelys til sygehuse og ældreboliger, hvor henholdsvis patienter og demente fungerer bedre, fordi de får den rette mængde lys på det rigtige tidspunkt af dagen. På sygehusene handler det såkaldte dynamiske lys om optimalt lys for både kirurgerne på operationsstuer og for patienter på psykiatrisk afdeling, hvor lyset er en del af behandlingen. I ældreboliger har man kunnet konstatere, at demente, som har det med at vende op og ned på døgnrytmen, med det rette lys på det rette tidspunkt af døgnet kan finde tilbage til den normale døgnrytme. Internationalt forskes der i det dynamiske lys, men Lightcare-folkene er de første i verden, som i samarbejde med forskere har omsat teori til praksis med fuldfarvede LED-styrede lys på sygehuse og plejecentre.