Bedre lys 24/7/365

Den fulddynamiske døgnrytme, programmeret i lyssystemet gengiver solopgang-, aften- og nattelys. Rytmen er baseret på individuelle patienters behov, men tager også udgangspunkt i personalets tilstedeværelse med henblik på, at servicere patienter og beboere mest effektivt.


Fulddynamisk døgnrytmelys er et lysstyringssystem, der hjælper til at synkronisere brugerens døgnrytme og det menneskelige biologiske ur (SNC), der kontrollere hormoner, organer og celler i vores krop.


Ved aldring, og endnu stærkere ved alzheimer patienter, sker der ændringer i døgnrytmen. Ændringer i signalerne fra nethinden til det biologiske ur, spiller en rolle og påvirker vores indre døgnrytme.

Det er bevist, at selv om døgnrytmen hos ældre stadig er lysfølsom, kan stimulering være mindre i det daglige liv. Lys der følger en fast dagsrytme er dermed med til at stabilisere den ældres døgnrytme.


Ældre og demente mennesker bruger oftest mindre tid udendørs, hvor lyset er klarest. Behovet for stabilisering af døgnrytmen er dermed generelt højere hos ældre og demente.

 

Vidste du?

At man ved at styre melatoninniveauet "søvnens hormon", medicinsk eller ved lyseksponering, kan opnå positive resultater:

I behandlingen af søvnforstyrrelser

Øget beskyttelse af hjerte, kar og pancreas

Ved stimulerende effekt på immunsystemet

Reduceret risiko for stress og angst

Fuglsangsø Centret I Herning

Dagslys

Dagslyset kan tilpasses i en overordnet døgnrytme eller tilpasses beboernes individuelle behov eller kronotyper.

Døgnrytmelyset er idag med til, at give ældre og demente en bedre nattesøvn, øge aktivitets niveauet i løbet af dagen og samtidig skabe ro og tryghed.

Faste lysfunktioner som aktivititests- og beroligende lys hjælper både patienter og personale i det daglige. Det blå nuancerede aktivitetslys anvendes typisk ved sociale aktiviteter hvor beboere har behov for øget aktivitetsniveau, den orange beroligende funktion derimod er med til, at skabe ro i stressede situationer.

Aftenlys

Det fulddynamiske lys tilpasses automatisk i bløde overgange. Hen på aftentimerne skifter lyset til en varm, rød/orange belysning, uden de blå farver der blokerer for søvnhormonet.

Lyset er her kraftigt nok til, at beboere og personale kan orientere sig, uden at forstyrre hyggen eller påvirke plejesituationen.

Uden de blå farver i lyset skaber man optimale betingelser for, at kroppen kan falde til ro og dermed forberede beboere og personale til en god nattesøvn.

Skulle der opstå noget akut i aften og nattetimerne hvor der er behov for hvidt lys, vælges et hvid lys scenarie i det område man befinder sig i. 

Udfylder personalet rapporter i aftentimerne har de også mulighed for, at vælge et dæmpet hvidt lys. 

Nattelys

Til den ældre beboer der ofte er oppe om natten, kan lyset hjælpe patienten ved at afgive et sensor styret orienterings lys til og fra toilettet.

Lyset er her tilpasset så man ikke "vækker" kroppen,  lyset i resten af boligen forbliver samtidig slukket.

Lyset er afdæmpet og farvetilpasset for at give den mest skånsomme belysning så søvnen lettere kan vende tilbage.

Lyset er her rumligt, for at lette orienteringen og støtte beboeren ved balanceproblemer.