Brugervenlig lysstyring

Fulddynamisk Døgnrytmelys og Healthcare Lys er LED baseret lys med anvendelse af RGBWW LED dioder (Rød, Grøn, Blå, Warm White og Cold White).

Styringen af Lightcare lysløsninger er baseret på DMX / RDM teknologi, der sikre hurtig respons og kvalitet. Styringssystemet er zoneopdelt, så lyset kan tilpasses individuelle behov, hvad enten der er tale om operationsrum, plejeboliger mv. Systemet er yderst driftsikkert med implementering på større projekter på flere etager og over 120 rum.

Vi har stor fokus på at skabe et så driftsikkert system så muligt. Systemet er derfor løbende tilpasset inputs fra brugere, erfaringer fra tidligere projektet, specifikke behov i enkeltsituationer samt beboernes eller patienternes tilstand, mentale og fysiske evner.

Vi har på baggrund af tidligere projekter et bredt kendskabt til arbejdsgange på hospitaler, i ældreplejen og psykiatrien og har gode erfaringer med integration af blandt andet Karl Storz og Tunstall løsninger.

Døgnrytmelys styring

Med den nyeste sensorstyrede LED teknologi kombineret med intelligente og lynhurtige DMX/RDM styringssystemer, er det muligt at mindske CO2-udledningen betydeligt med energibesparelser på op til 80% i store dele af døgnet. Alle reguleringer af lysintensitet og farvetemperatur hen over døgnet sker uforstyrret – uden gener for det menneskelige øje.

Sidegevinsten er mindre forbrug af sovemedicin og beroligende medicin, reduktion af sygefravær, antallet af tilkaldevagter i nattetimerne og mindre krævende pleje på de ”skæve” tidspunkter af døgnet. Det Fulddynamiske Døgnrytmelys er med vågeblus, d.v.s. at lyset falder til 10% styrke ved inaktivitet, som dermed også virker strømbesparende.