OPI projektet - Bedre lys til ældre

Det var brugerne, der var i centrum, da LIGHTCARE deltog i et Offentligt-Privat Innovationsprojekt i Albertslund Kommune – et samarbejde med ældre brugere, forskningsmiljøet SBI & DTU Fotonik, PlanC, Gate21, og entreprenør MT Højgaard a/s.

Ideen bag projektet var at udvikle nye "State of the Art" energirigtige, belysningstekniske løsninger, der kombineres, så især ældre borgere får en oplevelse af kvalitet, komfort, livskvalitet, betjeningsvenlighed og et generelt godt og sundt indeklima. Mindskelsen af CO2-udledningen stod højt på dagsordenen. Med den nyeste LED-teknologi, kombineret med intelligente styringssystemer, blev det muligt at opnå besparelser på >70%.

Projektet danner grundlag for opførelsen af Fulddynamisk Døgnrytmelys i Plejecentret Albertshøj i Albertslund.